Obchodní podmínky

Provozovatel a kontaktní informace:

Tento e-shop je provozován fyzickou osobou jako OSVČ Ondřej Dvorský, sídlo: Příkop 843/4, 602 00, Brno - Zábrdovice, IČ: 13982621 (dále jen "provozovatel")

Tyto podmínky upravují vzájemné vztahy mezi vámi (kupujícím) a námi (prodávajícím) v případě, že nakoupíte zboží v internetovém obchodu vkuzi.cz na adrese www.vkuzi.cz (dále jen "vkuzi.cz"). Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy.

Seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů v sekci Ochrana osobních údajů. Všechny informace, které nám uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak i zacházet.

Zboží

Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Pokud někde uvádíme cenu, která je zjevně chybná, nejsme cenou vázáni a smlouva mezi námi není uzavřena.

Fotky zboží na vkuzi.cz odpovídají zboží, které prodáváme, ale upozorňujeme, že se jeho barevné odstíny mohou mírně lišit.

Naše zboží si můžete pořídit na vkuzi.cz přesunutím zboží do Košíku, který obsahuje informace o zboží, ceně, způsobu platby, dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen "Objednávka"). Před zasláním Objednávky si můžete zkontrolovat a změnit údaje. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, považujeme za aktuální a pravdivé. Poté, co obdržíme Objednávku, vám ji potvrdíme e-mailem na adresu uvedenou v Objednávce. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení naší e-mailové zprávy o přijetí Objednávky.

Jak doručujeme zboží

Zboží skladem vám dodáme na adresu uvedenou v Objednávce do 4 pracovních dnů od našeho potvrzení Objednávky, pokud neuvádíme u konkrétního zboží jinou lhůtu dodání.

Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv opožděné dodání zboží, pokud takové selhání nebo zpoždění vyplývá z přerušení výrobního procesu zboží či výpadku informačního systému anebo, pokud je takové selhání nebo zpoždění zapříčiněno Vyšší mocí, jak je definována níže, nebo zákonem. Za případy Vyšší moci se považují zejména: přírodní katastrofy, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky provozovatele nebo jeho dodavatelů, dodávky dodavatelů, změna celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu nebo jakékoli další příčiny, které nastaly nezávisle na vůli provozovatele a brání mu ve splnění jeho povinností.

Zákazník bere toto na vědomí a prodloužení termínu z výše uvedených důvodů není důvodem pro zrušení zakázky a odstoupení od smlouvy.

Zástěry s výšivkou

V případě výšivky, kupující prohlašuje, že dodané podklady jsou v jeho vlastnictví nebo má právo s nimi nakládat. Zároveň prodávající si vyhrazuje právo odmítnout provést výšivku, s kterou nesouhlasí (např. symboly totalitních režimů apod.).


S pozdravem

Ondřej Dvorský